کد خبر: 6298    1395/11/13
لیست دفاعیه های مقطع کارشناسی ارشد نیمسال 3951
لیست دفاعیه های مقطع کارشناسی ارشد نیمسال 3951
کد خبر: 3510    1394/11/20
جلسات دفاع برگزار شده دی ماه 1394
جلسات دفاع برگزار شده دی ماه 1394
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند