جلسه دفاع از رساله دکتری

 
کد خبر: 15937    1397/04/06

عنوان رساله:تبیین نقش ابعاد گفتمان داستانی در فرآیند تولید معنا

دانشجو: احمد جمال امیدی

استاد راهنما:دکتر فرامرز میرزایی

تاریخ و ساعت دفاع: شنبه 1397/04/09 ساعت 10

مکان:سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند