اطلاعیه بسیار مهم تحصیلات تکمیلی

 
کد خبر: 15931    1397/04/05

دانشجویان ورودی سالهای 1394 ،1395 و1396 که اسامی آنها  با ذکر موارد نقص پرونده به مدیران محترم گروهها ارسال شده است ، نهایتا تا 17 تیرماه سال جاری وقت دارند که جهت رفع نواقص پرونده تحصیلی خود اقدام نمایند. عواقب عدم توجه به امر فوق صرفاً متوجه شخص دانشجو خواهد شد و منجر به توقف تحصیلی دانشجویان مذکور.

 

معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند