جلسه دفاع از رساله دکتری

 
کد خبر: 17825    1397/10/24

عنوان رساله: روایت شناسی بوستان سعدی

دانشجو:  شهاب حسینی

استاد راهنما:دکتر مهدی شریفیان

تاریخ و ساعت دفاع: سه شنبه  25/10/97 ساعت 10

مکان:سالن  شورا 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند