جلسه دفاع از رساله دکتری

 
کد خبر: 17824    1397/10/24

عنوان رساله: جریان شناسی شعر نو در دهة هفتاد

دانشجو:  بلال بحرانی

استاد راهنما:دکتر اسماعیل شفق

تاریخ و ساعت دفاع:  شنبه  29/10/97 ساعت 10

مکان:سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند