ابولقاسم عسگری
کارشناس رشته زبان و ادبیات فارسی دوره کارشناسی و کارشناس امور مربوط به امتحانات معرفی به استاد
محمد کریم لطیفی
کارشناس آزمایشگاه فناوری اطلاعات
معصوم ساکی
کارشناس کلیه رشته ها دوره کارشناسی ارشد(امور آموزشی)
فریبا رشیدی
کارشناس تحصیلات تکمیلی دوره دکتری
فرزاد شیخ ویسی
کارشناس رشته زبان و ادبیات عربی دوره کارشناسی و کارشناس رشته زبان فرانسه دوره کارشناسی
رقیه کریمی
کارشناس رشته علوم تربیتی دوره کارشناسی
رویا اردلانی
کارشناس کلیه رشته ها دوره کارشناسی ارشد(امور پژوهشی شامل پروپوزال،پایان نامه،تعیین وقت دفاع ،پیشرفت تحصیلی و تمدید سنوات)
اکرم اسدی
کارشناس کلیه رشته ها دوره دکتری(امور آموزشی و پژوهشی)
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند