مسئول اطلاعات دانشکده

بهروز ملکی
تحصیلات:  کارشناسی
تلفن:  08138292615
تلفن داخلي:  328
آدرس:  دانشگاه بوعلی سینا دانشکده علوم انسانی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند