مدیر آموزش دانشکده علوم انسانی

جلیل اقبالیان
تحصیلات:  فوق لیسانس
تلفن:  08138292540
تلفن داخلي:  312
آدرس:  همدان- دانشگاه بوعلی سینا دانشکده علوم انسانی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند