درباره ما > معرفی دانشکده

دانشکده علوم انسانی در سال 1365 تأسیس گردیده است.
این دانشکده شامل یک ساختمان اداری آموزشی است که در پردیس اصلی دانشگاه بوعلی سینا قراردارد.هم اکنون دارای 10 گروه آموزشی می باشد که این گروه ها در مقطع کارشناسی دارای 7 رشته ،درمقطع کارشناسی ارشد دارای 17 رشته گرایش و در مقطع دکتری دارای 10 رشته گرایش می باشد که مجموع دانشجویان دوره های روزانه و شبانه در این رشته ها به حدود 2524 نفر می رسد.
لازم به ذکر است که در حال حاضر77عضو هیات علمی در رشته های موجود در این دانشکده مشغول به امر آموزش و تربیت دانشجویان هستند که از این تعداد  4نفر دارای مرتبه علمی استادی،24 نفر دارای مرتبه علمی دانشیاری،49نفر دارای مرتبه علمی استادیاری می باشند
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند