رئیس دانشکده علوم انسانی

دكتر محمد رضا یوسف زاده چوسرس
تحصیلات:  دکتری تخصصی
مرتبه علمی:  دانشیار علوم تربیتی
ایمیل:  fuman47@gmail.com
تلفن:  38292530 - 81 / فکس: 38292570-81
تلفن داخلي:  316
آدرس:  همدان- دانشگاه بوعلي سينا دانشكده علوم انساني
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند